WordPress databasfel: [CREATE command denied to user 'wrdprs@3162758'@'172.22.223.37' for table 'wp_312modellen_regelverket_se_aiowps_debug_log']
CREATE TABLE wp_312modellen_regelverket_se_aiowps_debug_log ( id bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, level varchar(25) NOT NULL DEFAULT '', message text NOT NULL DEFAULT '', type varchar(25) NOT NULL DEFAULT '', created datetime NOT NULL DEFAULT '1000-10-10 10:00:00', PRIMARY KEY (id) )DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /www/webvol7/8g/ng93o04e33u8mc8/312modellen-regelverket.se/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 4766

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /www/webvol7/8g/ng93o04e33u8mc8/312modellen-regelverket.se/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 1408
Om 3:12 Modellen | 312-Modellen

Betalar du rätt skatt? 3:12 Modellen hjälper dig att optimera din fördelning av utdelning och lön - se till att du har en strategi för 3:12 reglerna!

Om 3:12 Modellen

3:12 Modellen beräknar ditt privata kassaflöde efter samtliga skatter och avgifter i både ditt bolag och för dig privat vid en given vinst i ditt bolag. Det vill säga; vilken lön ska du ta och hur mycket vinst ska delas ut som utdelning för att du ska optimera din privata behållning och betala rätt skatt.

3:12 Modellen skapades av Carl-Magnus Falk under hans tid på Parameter Revision. Till hjäp hade han Lukas Lilja på Excel Department.

3:12 Modellen har utvecklats mycket under det senaste året och den största nyheten är att den nu består av dels 3:12 Modellen som automatiskt med hjälp av VBA-kod söker upp ett förslag på optimal fördelning av lön och utdelning och dels en manuell version. I den manuella versionen kan du själv välja vilken lön och utdelning du ska ta och modellen sparar överbliven vinst till nästkommande år. I kombination kan dessa två delar även hjälpa dig lägga upp en 3:12 strategi som optimerar din entreprenörsskatt över tid. Alltså över flera räkenskapsår. Detta är, trots den hjälp 3:12 Modellen ger, komplicerat. Känner ni att ni behöver hjälp med att lägga upp en bra 3:12 strategi hjälper Falköga Företagsrådgivning er mer än gärna. Klicka HÄR för att komma till Falkögas hemsida.

En nyhet i och med att Falköga tar över utvecklingen av 3:12 Modellen är att den avancerade versionen snart kommer att finnas tillgänglig att laddas ner direkt här på hemsidan istället för att ni behöver mejla Carl-Magnus, Falköga vill dock understryka, vis från erfarenhet under året som gått, att 3:12 Modellen KAN vara komplicerad att sätta sig in i och att förkunskaper om 3:12 regelverket underlättar. Om ni känner er lite osäkra på reglerna rekommenderar vi att ni först läser ”vad är 3:12 reglerna” .

 

 

Modellen utgår från att all vinst i bolaget för respektive räkenskapsår ska användas till ägarens lön och utdelning. Modellen kan alltså inte räkna ut ditt optimala uttag av lön/utdelning över tid utan ger dig ett förslag på optimering för räkenskapsåret 2017 med antagandet att du vill använda all vinst. Detta innebär att det är mycket möjligt att det klokaste valet för dig är att ”spara” vinst till nästkommande år. Du kan själv justera din vinst nedåt i fliken ”input” (i modellen) och på så vis pröva vilken skattesats du får vid olika vinster.

3:12-modellen finns även i en mer avancerad version. Den är mer komplex och exakt då den även tar hänsyn till sparat utdelningsutrymme i användarens K10-deklarationsblankett samt bolagets balanserade vinst från tidigare år. Du kan även fylla i din estimerade skattesats vid pension, alternativt sätta pensionen till noll om du tycker att den delen är abstrakt. Den avancerade versionen rekommenderar vi för dig som är mer insatt i de här frågorna. Vill du ta del av den (helt kostnadsfritt)?

LATHUND – SÅ HÄR ANVÄNDER DU 3:12-MODELLEN

Du börjar med att fylla i uppgifterna i de gröna rutorna som ligger under ”Input-fliken” (se nedan). OBSERVERA särskilt att dom två första rutorna, ”total uppskattad vinst…” och ”din uttagna årslön…”, kan vara det mest trixiga att greppa. Detta eftersom ”total uppskattad vinst…” är vinsten EFTER din uttagna eller planerat uttagna lön. Grunden i 3:12 Modellens logik är att beräkningen görs som att delägarna inte har tagit ut någon lön under året och att 3:12 Modellen ger er ett förslag på optimalfördelning utifrån detta. Det är därför ni ska fylla i er ”uttagna årslön”, Beloppet ni fyller i ”uttagna årslön” adderas då med beloppet i ”total uppskattad vinst” och summeras i den låsta gråa cellen under, ”ditt totala uppskattade rörelseöveskott för 2017”. I 3:12 Modellen finns en knapp ni kan trycka på för en mer noggrann förklaring av vilka siffror som ska fyllas i dessa celler. Om ni undrar över detta är ni varmt välkomna att mejla direkt till Carl-Magnus Falk på c-m.falk@falkogaforetagsradgivning.se.

Total vinst i bolaget 2017
Här fylller ni alltså i er vinst eller beräknade vinst för det aktuella året. Vinsten innan bolagskatt blir alltså 825 680 kr. Ägaren har tagit en lön på 300 000 kr under året. Totalt innebär det ett ”totalt uppskattat rörelseöverskott för 2017” på 1 219 940 kr. Det är detta belopp, 1 219 940 kr,  som 3:12 Modellen fördelar åt er mellan lön och utdelning när ni trycker på den oranga ”kalkylera-knappen”.

 

Din lön i andra bolag under 2016
Här fyller du i den bruttolön som du eventuellt tjänat i andra bolag under 2017. Om du till exempel har en anställning eller dylikt. Här tar 3:12 Modellen med den skatteeffekt lön i andra bolag innebär. Nämligen att löneskatten i procent för den lön du tar ut i ditt bolag ”startar” på en högre nivå.

 

Kommun
Fyll i den kommun du bor i.

 

Ditt sparade utdelningsutrymme

Här fyller du i ditt sparade utdelningsutrymme (det så kallade gränsbeloppet). Beloppet kan du hitta i ditt senaste privata skattebesked.

Balanserad vinst vid ingången av 2017

Detta belopp rekommenderar jag att ni endast använder om ni har goda förkunskaper. Beloppet utgörs av ert fria egna kapital, alltså tidigare års upparbetade vinster. Beloppet ni fyller i här kommer 3:12 Modellen addera till beloppet ”ditt totala uppskattade rörelseöveskott för 2017″. Detta innebär konkret att 3:12 Modellen tar för givet att ni gjort ett aktivt val att ta ut denna balanserade vinst som lön och utdelning. Vilket om beloppet är högt i de flesta fall kan vara en sämre 3:12 strategi. Därav vår rekommendation överst i detta stycke. 

 

Ägarandel
Här fyller du i hur stor andel av aktierna i bolaget som du äger.

 

Omkostnadsbelopp
I denna ruta fyller du i det beloop du har betalat för dina aktier i bolaget. För en egenföretagare är detta belopp ofta lika med 50 000 kr (aktiekapitalet).

 

Total lön för hela bolaget
Här fyller du i bolagets bruttolön inklusive din eventuellt egna uttagna årslön.
Exempel:
Din uttagna årslön 2017: 300 000 kr
Lön till samtliga anställda under 2017: 700 000 kr
Belopp att fylla i fältet ”Total lön i hela bolaget” bolaget blir då: 1 000 000 kr

 

År till pension
Här fyller du i antalet år som återstår tills du fyller 65 år. 3:12 Modellen antar att du går i pension vid 65 års ålder. Antal år har betydelse eftersom pensionsbehållningen som modellen räknar fram diskonteras för 1,5% inflation.

 

Efter att du fyllt i de gröna fälten klickar du på knappen ”Kalkylera”. Modellen räknar då ut ett förslag på fördelning mellan lön och utdelning för dig.

 

Ladda ner 3:12 Modellen gratis här:

3.12-modellen beräknar ditt privata kassaflöde efter samtliga skatter och avgifter i både ditt bolag och för dig privat utifrån en given vinst i ditt bolag. Det vill säga: hur mycket du får ut privat om du exempelvis gör en miljon kronor i vinst.

Allt du behöver göra är att ladda ned 3:12 Modellen (det är helt kostnadsfritt), fylla i dina uppgifter och trycka på kalkylera-knappen. Modellen testar då alla olika möjligheter för både förenklingsregeln och huvudregeln. 3:12 Modellen finns även i en mer avancerad version som kan efterfrågas här.