Hur påverkar de nya reglerna ditt företag?

Om 3:12-modellen

3:12-modellen beräknar ditt privata kassaflöde efter samtliga skatter och avgifter i både ditt bolag och för dig privat vid en given vinst i ditt bolag. Det vill säga; hur mycket du får ut privat om ditt bolag gör exempelvis en Mkr i vinst.

Modellen utgår från att all vinst i bolaget för respektive räkenskapsår ska användas till ägarens lön och utdelning. Modellen kan alltså inte räkna ut ditt optimala uttag av lön/utdelning över tid utan ger dig ett förslag på optimering för räkenskapsåret 2016 med antagandet att du vill använda all vinst. Detta innebär att det är mycket möjligt att det klokaste valet för dig är att ”spara” vinst till nästkommande år. Du kan själv justera din vinst nedåt i fliken ”input” (i modellen) och på så vis pröva vilken skattesats du får vid olika vinster.

3:12-modellen finns även i en mer avancerad version. Den är mer komplex och exakt då den även tar hänsyn till sparat utdelningsutrymme i användarens K10-deklarationsblankett samt bolagets balanserade vinst från tidigare år. Du kan även fylla i din estimerade skattesats vid pension, alternativt sätta pensionen till noll om du tycker att den delen är abstrakt. Den avancerade versionen rekommenderar vi för dig som är mer insatt i de här frågorna. Vill du ta del av den (helt kostnadsfritt)? Vänligen mejla till: carl-magnus.falk@parameterrevision.se

 

LATHUND – SÅ HÄR ANVÄNDER DU 3:12-MODELLEN

Du börjar med att fylla i uppgifterna i de gröna rutorna som ligger under ”Input-fliken” (se nedan).

Total vinst i bolaget 2016
Här fylller du i vilken vinst ditt bolag gjorde 2016 innan bolagsskatt och lägger till samtliga delägares uttagna lön samt arbetsgivaruppgifter för denna lön under 2016.

Exempel:
Samtliga delägares uttagna årslön 2016: 400 000 kr
Dina sociala avgifter för ovanstående lön under 2016: 125 680 kr
Årets resultat (2016) innan bolagsskatt: 300 000 kr
= 825 680 kr

Belopp att fylla i fältet ”Total vinst i bolaget 2016” blir då 400 000 + 300 000 = 825 680 kr

Din lön i andra bolag under 2016
Här fyller du i den bruttolön som du eventuellt tjänat i andra bolag under 2016. Om du till exempel har en anställning eller dylikt.

Kommun
Fyll i den kommun du bor i.

Ägarandel
Här fyller du i hur stor andel av aktierna i bolaget som du äger.

Omkostnadsbelopp
I denna ruta fyller du i det beloop du har betalat för dina aktier i bolaget. För en egenföretagare är detta belopp ofta lika med 50 000 kr (aktiekapitalet).

Total lön för hela bolaget
Här fyller du i bolagets bruttolön exklusive din eventuellt egna uttagna årslön.
Exempel:
Din uttagna årslön 2016: 400 000 kr
Lön till samtliga anställda under 2016: 1 000 000 kr
Belopp att fylla i fältet ”Total lön i hela bolaget” bolaget blir då: 1 000 000 kr

År till pension
Här fyller du i antalet år som återstår tills du fyller 65 år. 3:12-modellen antar att du går i pension vid 65 års ålder. Antal år har betydelse eftersom pensionsbehållningen som modellen räknar fram diskonteras för 1,5% inflation.

Efter att du fyllt i de gröna fälten klickar du på knappen ”Kalkylera”. Modellen räknar då ut ett förslag på fördelning mellan lön och utdelning för dig.

Informationen nedan säger dig att 3:12-modellen föreslår att du tar en årslön för 2016 på 429 112 kr och en utdelning på 204 158 kr (som delas ut under 2017). 3:12-modellen föreslår alltså att du använder huvudregeln. Du ser även din totala skattesats för alla skatter, både privat och i ditt bolag. Det bästa alternativet blir grönt och är i det här fallet: 36%

Du ser också hur mycket pengar du får kvar privat, nämligen 524 320 kr om du använder huvudregeln. Observera att pensionsdelen, 32 841 kr, av totalt 524 320 kr betalas ut från att du fyller 65 år med 1824 kr per år (efter en schablonskatt på 30%). Detta belopp kan du härleda under ”Pensionsberäknings-fliken”.

Vidare ser du i nedanstående tabell, vilken lön du måste ta 2016 för att använda huvudregeln, 427 256 kr, samt hur mycket sparat utdelningsutrymme du har kvar om du väljer att dela ut 204 158 kr enligt modellens förslag, nämligen: 515 034 kr.

Motsvarande, hypotetiska, siffror kan du se i tabellen benämnd ”Utredningens förslag på nytt 3:12-regelverk” (se nedan). Denna information säger dig, i det här fallet, att om det nya regelverket går igenom hade du tjänat på att välja förenklingsregeln (40% i skatt) och att det hade gett dig ett kassaflöde på 492 372 kr istället för 524 320 kr som nuvarande regelverk skulle ha gett dig. Utredningens förslag innebär alltså en försämring med 31 948 kr (efter skatt) i detta exempel.

Ladda ner 3:12 modellen gratis här:

3.12-modellen beräknar ditt privata kassaflöde efter samtliga skatter och avgifter i både ditt bolag och för dig privat utifrån en given vinst i ditt bolag. Det vill säga: hur mycket du får ut privat om du exempelvis gör en miljon kronor i vinst.

Allt du behöver göra är att ladda ned 3:12-modellen (det är helt kostnadsfritt), fylla i dina uppgifter och trycka på kalkylera-knappen. Modellen testar då alla olika möjligheter för både förenklingsregeln och huvudregeln. 3:12-modellen finns även i en mer avancerad version som kan efterfrågas här.