Carl-Magnus Falk

Varför en 3:12-modell? Ända sedan Carl-Magnus Falk började arbeta som konsult har han förundrats över komplexiteten i 3:12-regelverket.

-Även vi som arbetar professionellt med de här frågorna tycker att det är svårt. Min personliga åsikt är att förutsättningarna för småföretagarna måste förbättras och att riskpremien för att driva eget företag versus att ta en anställning måste hållas på en rimlig nivå, säger Carl-Magnus.

Carl-Magnus menar att det nuvarande regelverket ger en rimlig riskpremie men å andra sidan är alltför komplicerat. Hans primära avsikt med framtagandet av 3:12-modellen har varit att öka förståelsen för regelverket hos småföretagare. När regeringens förslag på en förändring – som kommer att innebära en betydande sänkning av denna riskpremie  – presenterades väcktes även viljan att bilda opinion. Nu vill han vara med och ta striden för småföretagarna.

Carl-Magnus Falk är den före detta kocken som sadlade om till revisor. Calle, som han oftast kallas, jobbar på Parameter Revision sedan fem år tillbaka och är mycket intresserad av småföretagande. Hans drivkraft och mission är att kunna vara med och bidra till att ge sina kunder så bra förutsättningar som möjligt för sin verksamhet. Det är av denna anledning som hans intresse för 3:12-regelverket är så stort och själva anledningen till att 3:12-modellen utvecklades. Calles främsta förhoppning just nu är att det nya regelverket inte klubbas i riksdagen.

 

 

Parameter Revision

Parameter är ett revisions- och rådgivningsföretag som hjälper främst ägarledda bolag genom hela deras livscykel – från bolagsbildning till exit. De anser det begränsade att beskriva vad de gör i termer av olika tjänster utan vill istället jämföra sig med en sorts allmänläkare, fast inom ekonomi och skatt. Parameter Revision agerar gärna bollplank för såväl små som stora frågor och funderingar. Vill du ändå få ett hum om Parameters huvudsakliga områden är du välkommen att besöka deras hemsida här. 

Samarbetspartners

Lejonhjärta

När 3:12-modellen var färdigställd kontaktade Calle design-, PR- och reklambyrån Lejonhjärta för att få hjälp med att sprida modellen och bilda opinion. Lejonhjärta har ett starkt enreprenörsfokus och är särskilt engagerade och insatta i frågor som berör entreprenörer och småföretagare varför de tog sin an uppdraget med extra stor entusiasm. Ett uppdrag som inkluderar bland annat PR, design och framtagandet av den här hemsidan, såväl form som content.

Lejonhjärta är en kreativ, strategisk och resultatinriktad fullservice-byrå som brinner för att göra verklig skillnad för varumärken, organisationer och småföretagare. På Lejonhjärta får du sylvass kommunikation till en rimlig peng. Läs gärna mer om Lejonhjärta här. 

Företagande.se

Företagande.se är en mötesplats för företagare och entreprenörer. Innehållet skapas till största del av sajtens medlemmar och experter, så kallad crowdsourcing, och tillsammans hjälps de åt att lyfta varandras företag. Patrik Nilson, på företagande.se är en driven person som i ett tidigt stadie fick upp ögonen för 3:12-modellen och dess potential. Patrik kontaktade då Calle och inledde ett samarbete som ledde till att 3:12-modellen nu även finns tillgänglig i HTML-format på denna hemsida. ”Trots att förutsättningarna för att starta och driva företag i Sverige är goda är det många gånger tufft och ensamt att vara småföretagare. Just detta försöker vi råda bot på med kostnadsfri rådgivning och inspirerande texter”, säger Patrik Nilsson, marknadsansvarig på Företagande.se. På sajten går det även att ladda ner juridiska mallar och verktyg och prenumerera på nyhetsbrevet som veckovis går ut till 30 000 företagare och beslutsfattare. Besök sajten här: företagande.se

Lukas Lilja

Vid tidpunkten då idén på en 3:12-modell kläcktes fanns varken kontakterna eller tiden som krävdes för att förverkliga den. Calle lade motvilligt idén på is tills dagen då han kom i kontakt med Excel-virtousen Lukas Lilja. Lukas Lilja arbetar med att bygga och utveckla avancerade Excel-modeller till företag. Lukas tände på alla cylindrar när Calle beskrev sin vision. Efter ett par månaders intensivt arbete kunde de presentera en demoversion, som nu fritt kan laddas ned från den här hemsidan för den som är intresserad. Här kan läsa om Lukas företag.