Räkneexempel

Här nedan kan du se två konkreta exempel, tagna ur verkligheten, på hur det nya förslaget påverkar vad du får kvar i plånboken i slutändan. Räkneexemplen är framtagna med hjälp av den avancerade versionen av 3:12-modellen.

Räkneexempel 1

Om ditt bolag har ca 5 anställda, du själv tar en lön på 37 tkr i månaden och ni gör en vinst innan bolagsskatt på 500 tkr kommer utredningens förslag innebära att ni får ca 49 500 kr mindre i plånboken.

Resultat: 49 500:- mindre kvar i plånboken

Räkneexempel 1

Om ditt bolag har ca 5 anställda, du själv tar en lön på 37 tkr i månaden och ni gör en vinst innan bolagsskatt på 500 tkr kommer utredningens förslag innebära att ni får ca 49 500 kr mindre i plånboken.

Resultat: 49 500:- mindre kvar i plånboken

Räkneexempel 2

Två konsulter som driver ett bolag ihop. Ni tar båda ut 37 tkr i månaden i lön samt omsätter ca 1 000 000 kr var om året. För er kommer utredningens förslag innebära att ni får ca 60 300 kr var mindre i plånboken

Resultat: 60 300:- mindre kvar i plånboken

Räkneexempel 2

Två konsulter som driver ett bolag ihop. Ni tar båda ut 37 tkr i månaden i lön samt omsätter ca 1 000 000 kr var om året. För er kommer utredningens förslag innebära att ni får ca 60 300 kr var mindre i plånboken,

Resultat: 60 300:- mindre kvar i plånboken